Về chúng tôi

Nhà đầu tư đi với ATA Group
yên tâm & chắc thắng.

- ATA Group có mặt trên đời để thực hiện sứ mệnh BẢO VỆ ích lợi cho từng nhà đầu tư. Sứ mệnh sẽ phát huy hiệu quả từ việc ATA chú trọng giúp bạn đường PHÁT HIỆN & PHÁT TRIỂN bản thân để tăng giá trị cho từng hành động phục vụ.
- Nền móng của ATA chính là giá trị cốt lõi PHỤC VỤ ĐẾN CÙNG TRONG YÊU THƯƠNG. ATA tồn tại để PHỤC VỤ. ATA phát triển để phục vụ ĐẾN CÙNG. Và ATA hiện diện như một bằng chứng sống động của tinh thần PHỤC VỤ ĐẾN CÙNG TRONG YÊU THƯƠNG.
Khách hàng
Hỗ trợ hàng ngàn nhà đầu tư bất động sản thành công.
Nhân sự
Hỗ trợ hàng ngàn bạn đường phát triển và tăng thu nhập.
Kinh nghiệm
Hơn 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực đầu tư bất động sản.
  intro Video
Bạn muốn tăng thu nhập

Khởi nghiệp từ môi giới
bất động sản

Kiến thức môi giới
Kiến thức tổng hợp dành cho các nhà môi giới bất động sản, những kinh nghiệm hữu ích.
Môi giới tiêu biểu
Danh sách những môi giới bất động sản tiêu biểu nhất tại ATA Group, những câu chuyện thành công.
Ứng tuyển biệt đội
Bạn là môi giới bất động sản chuyên nghiệp, ATA Group là nơi lý tưởng giúp bạn tăng thu nhập.
Học nghề miễn phí
Đào tạo miễn phí các khóa học về bất động sản, vừa học vừa kiếm hoa hồng cao nếu bán được.
Dành cho nhà đầu tư

Những bất động sản
nên đầu tư

Dành cho nhà đầu tư

Những thông tin đầu tư
bất động sản

Thị trường bất động sản
Cung cấp tin tức thị trường bất động sản nhanh chóng, chính xác những thông tin mới nhất.
Thông tin quy hoạch
Tổng hợp và cập nhât liên tục về chính sách quy hoạch, quy hoạch đô thị, luật quy hoạch, quy hoạch khác.
Phân tích nhận định
Phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản.

Hình ảnh hoạt động

Đối tác

Chúng tôi luôn chào đón mọi sự hợp tác nhằm tối ưu những cơ hội của nhau
cam kết cùng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và thành công cùng quý vị.
Sản phẩm
Kiến thức
Tin tức
Văn hóa