Con là người quản lý tài năng đời mình

Quản lý tài năng đời mình
Tài năng nào con có cũng bởi được ban cho.
Con không phải là chủ tài năng đó. Con chỉ là người quản lý nó, làm cho nó lớn lên.
Tài năng được giao cho con coi ngó. Không chiếm hữu nó làm tài sản riêng, phục vụ ích lợi của riêng con.
Nó là tài sản chung của mọi người. Con chỉ là người trông nom và chăm sóc.
Con có bổn phận phát triển nó và chia sẻ nó với mọi người, vì mọi người.
Cái tài của con, người khác phải xài được, vì ích lợi chung, không phải vì ích riêng của con.
Con ráng làm người quản lý, thật trung thành và khôn ngoan, mọi điều đã được ban cho.
(Trích suy ngẫm của một bạn đường ATA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *