THAY ĐỔI VẬN MỆNH?

thay-doi-van-menh
Đổi cái mũ sẽ không tư duy khá hơn.
Đổi ngòi bút sẽ không viết đẹp hơn.
Đổi cái tuổi cái tên, chứ cái vận mệnh không đổi theo đâu.
Mình sanh giờ nào tuổi nào là có căn có cớ hết. Mình được đặt tên gì cũng có cớ có căn. Mình có tài năng khí chất nào cũng có căn có cớ. Đó là mệnh.
Mệnh là thứ không đổi. Mệnh là thứ để mình khám phá và sống theo. Mình chết mới hết mệnh. Hết vận chưa chắc chết được.
Vận là thứ có thể đổi, nhưng tùy thuộc vào chuyện mình hiểu mệnh và sống mệnh tới đâu.
Hiểu mệnh rõ và sống mệnh tốt thì điều khiển được vận.
Sứ mệnh đời mỗi người cũng từ mệnh mà ra. Người ta gọi sứ mệnh, không ai gọi sứ vận.
Thôi ai mệnh nào lo sống tròn mệnh nấy để may ra kéo nhiều vận tốt vận hợp cho mình.
Bôn ba không qua thời vận, nhưng sống đẹp cái mệnh thì không còn quá coi trọng thời vận. Vận kiểu gì cũng ok hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *