NỖI SỢ MẤT MẶT

ATA GROUP

Một cái sợ phải xử lý nó ngay: nỗi sợ MẤT MẶT

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Không dám đứng lên nói ý kiến mình vì sợ mình nói dở nói sai mất mặt.
Không dám làm cái gì vì sợ mình làm sai làm dở họ chê cười mất mặt.
Không dám nhận lỗi khi mình làm sai vì sợ nói ra mất mặt.
Thật ra, khi không dám làm những thứ cơ bản đó vì sợ mất mặt, thì trong mắt người khác, mình đã mất mặt rồi.
Cái sợ MẤT MẶT đã làm cho nhiều người chưa bao giờ có một cái mặt hoặc hình ảnh gì nổi bật hay đáng ghi nhớ trong mắt người khác.
Cái sợ MẤT MẶT đã làm bao nhiêu người phải chịu MẤT MÁT quá nhiều thứ.
Đừng sợ mình dở. Có dở mới có hay. Đừng sợ mình lỡ làm sai. Có sai mới có chỉnh cho đúng. Đừng sợ mình mất mặt, vì có khi mình có mặt gì đâu mà mất?
Thời mới rồi. Nghĩ phải mới. Làm phải mới. Sống phải mới.
Còn vẫn sợ thì cứ vô ATA, bọn mình sẽ đãi một thứ “vịt quay lá mắc mật” là hết sợ mất mặt: https://forms.gle/ydCgPYfj4EadLM7NA