Cứ làm tới đi

Cứ làm đi
Không chờ điều kiện hay hoàn cảnh hay thị trường tốt mới làm.
Nhưng CỨ LÀM TỚI để cải thiện điều kiện, hoàn cảnh, thị trường cho tốt hơn.
Nhiều lúc ngỡ như đang ảo tưởng vì cứ cố làm tới trong những điều kiện và hoàn cảnh không mấy thuận lợi.
Nhưng kệ pà nó, cuộc sống mà, không liên tục tiến tới ắt sẽ bị trôi.
Không chờ ngon mới làm, mà làm để ngon hơn. Không chờ giỏi mới làm, mà làm để giỏi hơn. Không chờ biết mới làm, mà làm để biết nhiều hơn.
CỨ LÀM TỚI.
Không có tư duy làm tới, thì dù không có covid đi nữa, mình cũng chả bao giờ làm tới được.
Đời có bao nhiêu thứ kiểu covid, không covid này sẽ có “covid” khác. Thụ động ngồi chờ là cách tốt nhất để đi lùi.
Quất tới cho banh nóc đi các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *